အရှေ့တောင် အာရှဒေသ ဇီဝထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်ခြင်းစီမံကိန်း သဘောတူစာချုပ် စာချုပ်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ဖက်စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများ အသင်းနှင့် Helvetas Myanmar Organization တို့သည် အရှေ့တောင် အာရှဒေသ ဇီဝထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်ခြင်းစီမံကိန်း (Second phase) အတွက် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။