အဝယ်တော်

အဝယ်တော်
  • လက်ဖက်အချိုခြောက်၊လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း
  • ဒဂုံလမ်း၊ မြို့သစ်-၃ ၊မြိတ်မြို့။
  • ၀၉-၄၂၂၂၁၁၃၃၁