ရွှေမောင်း

ရွှေမောင်း
  • လက်ဖက်ခြောက်နှင့်အချိုခြောက်လုပ်ငန်း
  • ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ပွဲစားတန်းလမ်းဒေါင့်၊ ဘုရားကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့။
  • ၀၇၁-၂၁၈၂၃၊ ၀၉-၇၉၂၂၃၀၇၂၉၊ ၀၉-၂၁၃၂၅၀၂