ရွှေဖီညွန့်

ရွှေဖီညွန့်
  • လက်ဖက်ခြောက်/အချိုခြောက်နှင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
  • ၅၄ လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းနှင့် ပြည်ကြီးတန်ခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  • ၀၉-၇၈၃၉၉၇၇၉၀၊ ၀၉-၄၃၀၁၂၈၆၉