မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းနှင့် အသင်းသားများ၏ အတူတကွလုပ်ဆောင်ချက်

အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ကျော်ဖြတ်နေကြရာတွင် အချင်းချင်းမျှဝေခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာနာခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းတို့မှာ မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။  ထို့ကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းသည် အသင်းဝင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ လက်ဖက်အစုအဖွဲ့ (၁၅)ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်များတွင် တတ်နိုင်သမျှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောစိတ်ဖြင့် မျှဝေကူညီခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ဥပမာ- ၂၀၂၁ ဇူလိုင်၊ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းတွင် ၄၀လီတာ အောက်ဆီဂျင်ဘူး ၃ဘူးနှင့် ဆေးသေတ္တာများကို သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများနှင့် လိုအပ်သောနေရာများသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။