ကိုသုခ

ကိုသုခ
  • Green tea, လက်ဖက်စို လက်ဖက်ခြောက် (ရွှေဖီ) ကောက်ညှင်းမွှေးရွက် ရောင်းဝယ်ရေး
  • ရှမ်းတောင်၊ ကလောမြို့နယ်။
  • ၀၉-၆၈၄၁၅၉၇၉၀