ကမ္ဘောဇ လက်ဖက်စို/ခြောက်

ကမ္ဘောဇ လက်ဖက်စို/ခြောက်
  • ရှူးရှဲညွန့်နှပ်နှင့် ပဲခုနှစ်ထွေကြော်။
  • ထုတ်လုပ်ရေး=ပွဲစားတန်းလမ်း ဘုရားကြီးရပ် မုံရွာမြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
  • ၀၉၂၁၃၂၈၆၇၊ ၀၉၉၇၅၅၃၄၇၉၃၊ ၀၉၄၂၁၁၀၀၅၃၃
  • ဖြန့်ချီရေး=အမှတ် ၁၀၁၀ သင်းဝင် ၆ လမ်း ၃၄ ရပ်ကွက် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။