ကမ္ဘောဇ တောင်တန်း

ကမ္ဘောဇ တောင်တန်း
  • အချိုခြောက် /အခါးခြောက်/ကျန်းမာရေး လက်ဖက်ခြောက်
  • Tawwin KanBawZa Mountain Co., Ltd. အမှတ် (၃) -၇၃လမ်း (120/A & 121လမ်းကြား) ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြိုနယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း။
  • ၀၉-၇၉၀၃၇၀၅၀၂၊ ၀၉-၇၉၇၇၉၅၉၂၇